Wederverkopers en intermediairs kennen hun klanten en onderhouden waardevolle contacten. Ze hebben alleen vaak weinig tijd, know-how en middelen om aan effectieve marktbewerking te doen. Hoe maakt u optimaal gebruik van de sales- en distributiemogelijkheden van deze kanalen zonder afbreuk te doen aan huisstijl en andere beeldmerkwaarden? Win-win ligt vaak voor in de mond, maar hoe geef je daar invulling aan?

MOM cares for channels
MOM stelt middelen beschikbaar waarmee wederverkopers en tussenpersonen optimaal gebruik kunnen maken van uw marketingpower, ervaring en expertise. Actueel marketingmateriaal is altijd online beschikbaar. Wederverkopers hoeven maar te kiezen, eventueel aan te passen of te personaliseren en te bestellen. U bepaalt hoever ze mogen gaan. Zo voldoen uw uitingen ongeacht het verkoopkanaal altijd aan uw eisen. Inhoudelijk én in vormgeving.

MOM & wederverkopers
  • optimaal local marketing support
  • verhoogde reseller loyaliteit
  • volledige controle en inzicht in en verhoogde effectiviteit van alle gebruikersactiviteiten

Geïnteresseerd? Zien hoe dat in de praktijk gaat?

Bekijk onze cases of neem direct contact met ons op.Bel mij Contact formulier