De belangrijkste marketingtrend voor 2007 is het toepassen van e-marketing en webbased applicaties. In een inventarisatie van adviesbureau Berenschot noemt 44 procent van de ondervraagde marketeers deze trend als meest in het oog springend.

Marketeers zien het op dit moment als grootste uitdaging om internet en webbased applicaties in de marketing- en salesprocessen te integreren. Opmerkelijk, want in 2004 werd deze trend nog als minst belangrijke beschouwd. De trend stond toen op een tiende plek, maar klom een jaar later naar plek 4.

In 2004 kozen marketeers voornamelijk voor het aangaan van partnerships en allianties. Deze marketingtrend staat nu ook nog steeds hoog, op nummer 2.

Berenschot onderzoekt samen met Nijenrode jaarlijks de belangrijkste marketingtrends en legt deze voor aan een panel van Nederlandse marketingmanagers. De marketeers moeten aangeven welke trend ze belangrijk vinden en ook aangeven hoe ze er mee om zouden gaan.

De belangrijkste uitkomsten van 2006:
 1. Internet, e-marketing and web-based applications (44%)
 2. Alliances & partnerships (38%)
 3. Branding: increased importance (29%)
 4. Product and process innovation and co-development (25%)
 5. Globalization of markets (23%)
 6. Increased use of Information technology (21%)
 7. Channel alignment and channel choices (21%)
 8. Customer value analysis (21%)
 9. Entertainment and/or experience marketing (20%)
 10. Buzz & Viral marketing (20%)
 11. Holistic marketing (18%)
Consumenten besteden volgens de onderzoekers veel tijd online, traditionele communicatiekanalen voldoen daarom niet meer. Het veranderende medialandschap vereist dat ondernemingen een manier moeten vinden om online met hun klanten en partners te communiceren. Dat moet echter veel verder gaan dan een brochure, aldus Berenschot; een online dialoog is tegenwoordig goed mogelijk en moet daarom ook gezocht worden. Niet alle bedrijven zijn echter gebaat bij een business(sales)-element op hun website. Internet maakt het volgens de onderzoekers tenslotte mogelijk om de meeste trends op een effectieve, goedkope manier te combineren.

Branding is een hot item in de competitie tussen ondernemingen. Branding vertaalt de doelstellingen van een bedrijf en zorgt voor differentiatie. Een bedrijf geeft via branding een belofte aan zijn klanten. Een sterk merk is een voorwaarde om te overleven en moet daarom continu gevoed worden door innovaties. De onderzoekers zien zowel in de business-to-business als in de b-to-c markt een trend naar meer branding, met een focus op de eindgebruiker. Men merkt daarnaast op dat een sterk merk ook moet worden uitgedragen door de werknemers. Vooral voor dienstverleners is dit gegeven van groot belang. Mensen zijn hier immers het merk.

Innovatie blijft een belangrijke trend. Consumenten blijven vragen om nieuwe technologieën; commodities zijn een bedreiging voor veel diensten en producten. Innovaties zijn nodig om je marktpositie te kunnen handhaven, nieuwe markten te ontwikkelen en klanten te blijven trekken.

Globalisatie staat op een vijfde plek. Globale spelers groeien volgens de onderzoekers hard en lokale spelers dienen hierop te antwoorden met een eigen strategie; samenwerking met een globale speler is een mogelijkheid, maar je kunt hem ook beconcurreren in een nichemarkt.
De komst van deze globale spelers zorgt ervoor dat je moet nadenken over een globale marketingbenadering van je eigen product. Meet jezelf een globale identiteit aan.
Daarnaast leidt globalisatie voor nieuwe kanser, voor klanten en de eigen onderneming (outsourcing bijvoorbeeld). Maar het kan ook bedreigingen geven; de nieuwkomers in je eigen markt, die met nieuwe concepten en businessmodellen een bedreiging vormen voor bestaande ondernemingen.

Bron: Tijdschrift voor Marketing, week 42, maandag 16 oktober 2006
http://www.marketing-online.nl/nieuws/ModuleItem47188.html


Bel mij Contact formulier


terug naar nieuws overzicht